Przygotowania do matury obowiązkowej z języka polskiego przysparzają trudności w postaci haseł i motywów literackich. Wiele wieków historii człowieka to jednocześnie historie rozwijającej się kultury i sztuki, w tym: literatury. Literatura nasycona jest motywami, które zależnie od kontekstu historycznego, przybierały na sile i popularności. Motywy literackie matura zebrane w całość, zaproponowane maturzyście jako kompendia wiedzy i często rzetelne opracowania, mogą ułatwić przygotowania. Zwłaszcza wtedy, kiedy na pracę z poszczególnymi tekstami kultury jest już za późno, a zdobycie wiedzy w pigułce ułatwia przyswojenie informacji. Korzystanie z gotowych opracowań jest również bezcenne w porządkowaniu wiedzy już posiadanej. Literackie kompendium maturalne stanowi więc pewnego rodzaju pogotowie ratunkowe, ale i jednocześnie narzędzie przypomnienia najważniejszych faktów dla bardzo dobrych uczniów.

MOTYWY LITERACKIE – MATURA

Literackie kompendium maturalne koncentruje się na najpopularniejszych, wybranych motywach potrzebnych podczas przygotowań do matury. Są to między innymi:

  • Motyw matki – pojawiający się szczególnie w średniowieczu, przy literaturze religijnej.
  • Motyw kobiety femme-fatale – charakterystyczny dla XIX i XX wieku i fikcji literackiej – zarówno prozy, jak i poezji.
  • Motyw Apokalipsy i Sądu Ostatecznego – ukazywany w literaturze średniowiecznej i powracający w Dwudziestoleciu Międzywojennym oraz po okresie II wojny światowej.
    Motyw przemiany wewnętrznej, czyli tzw. metanoia – ma swoje źródła biblijne, ale motyw wracał również w literaturze romantycznej.
  • Motyw wędrowca, czyli tzw. homo viator – przedstawia człowieka w drodze. Jest to motyw stosowany praktycznie w literaturze każdej epoki, odwołujący się do egzystencjalnego losu człowieka, pielgrzymującego i poszukującego miejsca oraz sensu życia.
  • Motyw Boga – Obecny w literaturze zawsze. Zarówno w aspekcie pozytywnym – np. w średniowieczu i baroku, jak i negującym – np. w renesansie, oświeceniu.
  • Motyw pracy – Akcentowany w okresie Młodej Polski i pozytywizmie.
  • Motyw śmierci – nieodłącznie towarzyszący literaturze średniowiecznej, romantycznej, a także współczesnej. Obecnie nasilony przez dramatyczne wydarzenia I wojny światowej i okupacji w czasie II wojny światowej.
  • Motyw buntu – Znaczący przy literaturze romantycznej i XX-wiecznej.

LITERACKIE KOMPENDIUM MATURALNE

Znajomość motywów literackich nie tylko pomoże w dobrym napisaniu matury z języka polskiego, ale umożliwi sprawne poruszanie się po świecie humanistów. Podobne motywy stosowane są często w innych dziedzinach tj. film, teatr czy sztuki wizualne. Literackie kompendium maturalne daje szeroki obraz twórczości na przestrzeni wieków.