“New Matura Solutions” to seria podręczników, dzięki której przygotowania do matury z języka angielskiego mogą być przyjemne i owocne. Opracowane dla każdego z poziomów, otwierają na praktyczne zastosowanie języka, ćwiczenie zarówno mowy, jak i pisma. Dużo słownictwa, zasady gramatyczne i nagrania lektorów mogą pomóc w nauce do matury. Znajomość języka angielskiego nie kończy się jednak na egzaminie, ale przekłada na orientację w świecie, korzystanie z dóbr kultury i budowanie międzynarodowych relacji. Dla wielu maturzystów, język angielski stanie się językiem stosowanym w pracy. Czas na dobre przygotowanie do matury jest więc poważną inwestycją w przyszłość. New Matura Solutions rozwinie umiejętności, a także wskaże uczniom ich dobre i słabe strony w komunikacji języka angielskiego.

NEW MATURA SOLUTIONS – PODRĘCZNIKI

Różnice między poziomami przedstawione w podręcznikach “New Matura Solutions” klasyfikują się w obrębie wykorzystania słownictwa i używania czasów.

  • Poziomy Podstawowe – Elementary i Pre-Intermediate – Obejmują zakres podstawowego słownictwa i codziennych wyrażeń z języka potocznego. Pytania o drogę, samopoczucie, proste opowiadania o przeżytym dniu, wakacjach czy wizycie u lekarza to pierwsze dwa poziomy podręczników. Poziom podstawowy odnosi się jednocześnie do wyrażania i rozumienia najprostszych potrzeb.
  • Poziom średni – Intermediate – Przygotowuje i zakłada nabycie bieglejszej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych okolicznościach. Sprawność w wyjaśnianiu pomysłów, projektów, zainteresowań, snów i rozumienie płynności w wypowiedziach innych.
  • Poziom średnio-zaawansowany – Upper-Intermediate – Podręczniki oferują tu więcej słownictwa, dłuższe nagrania i wykorzystanie prawie wszystkich rodzajów czasów z kategorii czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Osoba na poziomie Upper-Intermediate rozumie i potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym dla swojego zawodu, nie gubi się w spontanicznej komunikacji, a jej wypowiedzi są bardzo złożone.
  • Poziom zaawansowany – Advanced – Trudne teksty, długie i bardzo szybkie wypowiedzi nie stanowią problemu. Język angielski jest opanowany i pozwala na pełną komunikację różnych okoliczności. Zdania konstruowane są niemal bez namysłu, obfitując w dużą ilość synonimów i konstrukcji gramatycznych.
  • Poziom mistrzowski – Mastery – Jest najwyższym poziomem znajomości języka angielskiego, zapewnia całkowitą swobodę posługiwania się nim. Na poziomie Mastery można umiejętnie czytać nawet najbardziej złożone teksty kultury oraz dokumenty, streszczać je płynnie, opracowywać i odkrywać nieoczywiste fakty – tak pisemnie, jak i w mowie.