Motywy literackie – przygotowania do matury

Przygotowania do matury obowiązkowej z języka polskiego przysparzają trudności w postaci haseł i motywów literackich. Wiele wieków historii człowieka to jednocześnie historie rozwijającej się kultury i sztuki, w tym: literatury. Literatura nasycona jest motywami, które zależnie od kontekstu historycznego, przybierały na sile i popularności. Motywy literackie matura zebrane w całość, zaproponowane maturzyście jako kompendia wiedzy i często rzetelne opracowania, mogą ułatwić przygotowania. Zwłaszcza wtedy, kiedy na pracę z poszczególnymi tekstami kultury jest już za późno, a zdobycie wiedzy w pigułce ułatwia przyswojenie informacji. Korzystanie z gotowych opracowań jest również bezcenne w porządkowaniu wiedzy już posiadanej. Literackie kompendium maturalne stanowi więc pewnego rodzaju pogotowie ratunkowe, ale i jednocześnie narzędzie przypomnienia najważniejszych faktów dla bardzo dobrych uczniów.

MOTYWY LITERACKIE – MATURA

Literackie kompendium maturalne koncentruje się na najpopularniejszych, wybranych motywach potrzebnych podczas przygotowań do matury. Są to między innymi:

 • Motyw matki – pojawiający się szczególnie w średniowieczu, przy literaturze religijnej.
 • Motyw kobiety femme-fatale – charakterystyczny dla XIX i XX wieku i fikcji literackiej – zarówno prozy, jak i poezji.
 • Motyw Apokalipsy i Sądu Ostatecznego – ukazywany w literaturze średniowiecznej i powracający w Dwudziestoleciu Międzywojennym oraz po okresie II wojny światowej.
  Motyw przemiany wewnętrznej, czyli tzw. metanoia – ma swoje źródła biblijne, ale motyw wracał również w literaturze romantycznej.
 • Motyw wędrowca, czyli tzw. homo viator – przedstawia człowieka w drodze. Jest to motyw stosowany praktycznie w literaturze każdej epoki, odwołujący się do egzystencjalnego losu człowieka, pielgrzymującego i poszukującego miejsca oraz sensu życia.
 • Motyw Boga – Obecny w literaturze zawsze. Zarówno w aspekcie pozytywnym – np. w średniowieczu i baroku, jak i negującym – np. w renesansie, oświeceniu.
 • Motyw pracy – Akcentowany w okresie Młodej Polski i pozytywizmie.
 • Motyw śmierci – nieodłącznie towarzyszący literaturze średniowiecznej, romantycznej, a także współczesnej. Obecnie nasilony przez dramatyczne wydarzenia I wojny światowej i okupacji w czasie II wojny światowej.
 • Motyw buntu – Znaczący przy literaturze romantycznej i XX-wiecznej.

LITERACKIE KOMPENDIUM MATURALNE

Znajomość motywów literackich nie tylko pomoże w dobrym napisaniu matury z języka polskiego, ale umożliwi sprawne poruszanie się po świecie humanistów. Podobne motywy stosowane są często w innych dziedzinach tj. film, teatr czy sztuki wizualne. Literackie kompendium maturalne daje szeroki obraz twórczości na przestrzeni wieków.

 
Podręczniki do matury z chemii

Wśród dodatkowych przedmiotów, które można zdawać na maturze jest m.in chemia. Zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony wymaga specjalnego przygotowania i ćwiczeń. Kluczem jest zrozumienie materiału i odpowiedni dobór podręczników pomagających napisać egzamin Jakie podręczniki do matury z chemii przygotowują najlepiej? I czym kierować się przy zakupie kompendium? Im szybciej podejmiemy chemiczny trening, tym lepiej dla nieodwracalnych wyników końcowych!

PODRĘCZNIKI DO MATURY Z CHEMII – NAJLEPSI WYDAWCY

 • Operon – podręczniki Operonu są często obowiązkową pozycją na lekcjach. Jeśli jednak nie są wymagane, warto zajrzeć do nich dobrowolnie. Zawierają kompletny materiał programowy i wydawane są najczęściej z wieloma przykładami pomagającymi rozwiązać zadania.
 • Nowa Era – powszechnie uważa się, że wydania przygotowane przez Nową Erę są bardziej przyjazne pod względem językowym – wytłumaczenie teorii jest bardziej przejrzyste. Są to oczywiście kwestie indywidualne, ale być może zasada “większości” rzeczywiście się sprawdzi.
 • Oficyna Wydawnicza Nowa Matura – oferuje szeroki zakres praktycznych zadań i ćwiczeń, rozdzielając je na odpowiednie poziomy.
 • Wydawnictwo Kram – polecane dla wszystkich, którzy poszukują podsumowań i streszczeń materiałów, tak zwanych “pigułek wiedzy”.
 • Wydawnictwo Greg – klarowne zebranie informacji i uzupełnienia nadprogramowe – bardzo dobre pozycje dla uczniów decydujących się na maturę rozszerzoną.
 • Wydawnictwo Omega – podobnie jak Oficyna Wydawnicza Nowa Matura, wydaje liczne zbiory zadań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami publikowanymi na końcu tomu.

JAK SIĘ UCZYĆ PRZED MATURĄ?

Podręczniki do matura chemia powinny koncentrować się na teorii i praktyce. Można to uwzględnić przy poszukiwaniu najlepszej dla siebie metody. Przystępnie przekazana wiedza teoretyczna i szeroka możliwość ćwiczeń to dobre kryterium decyzyjne. Większość współczesnych wydań oparta jest na kluczu i regułach arkuszy maturalnych. Są więc ściśle powiązane z tym, co może pojawić się na rzeczywistej maturze. Podręczniki do matury z chemii szkolą nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Każdy nauczyciel może skorzystać z ofert wydawniczych, aby lepiej przygotować lekcje i zadania wykonywane w szkole – dzięki temu uczniowie mają więcej okazji do przerobienia materiału i tym samym osiągną lepsze wyniki. Korzystanie z różnych źródeł i skierowanie uwagi na kilka podręczników może rozpraszać albo pomagać – w zależności od stylu indywidualnej pracy i metod uczenia. Pewne jest jednak, że skorzystanie z chociaż jednego dodatkowego podręcznika, podsumowującego obowiązkowy program, ma dla ucznia wartość dodatnią.
New Matura Solutions

“New Matura Solutions” to seria podręczników, dzięki której przygotowania do matury z języka angielskiego mogą być przyjemne i owocne. Opracowane dla każdego z poziomów, otwierają na praktyczne zastosowanie języka, ćwiczenie zarówno mowy, jak i pisma. Dużo słownictwa, zasady gramatyczne i nagrania lektorów mogą pomóc w nauce do matury. Znajomość języka angielskiego nie kończy się jednak na egzaminie, ale przekłada na orientację w świecie, korzystanie z dóbr kultury i budowanie międzynarodowych relacji. Dla wielu maturzystów, język angielski stanie się językiem stosowanym w pracy. Czas na dobre przygotowanie do matury jest więc poważną inwestycją w przyszłość. New Matura Solutions rozwinie umiejętności, a także wskaże uczniom ich dobre i słabe strony w komunikacji języka angielskiego.

NEW MATURA SOLUTIONS – PODRĘCZNIKI

Różnice między poziomami przedstawione w podręcznikach “New Matura Solutions” klasyfikują się w obrębie wykorzystania słownictwa i używania czasów.

 • Poziomy Podstawowe – Elementary i Pre-Intermediate – Obejmują zakres podstawowego słownictwa i codziennych wyrażeń z języka potocznego. Pytania o drogę, samopoczucie, proste opowiadania o przeżytym dniu, wakacjach czy wizycie u lekarza to pierwsze dwa poziomy podręczników. Poziom podstawowy odnosi się jednocześnie do wyrażania i rozumienia najprostszych potrzeb.
 • Poziom średni – Intermediate – Przygotowuje i zakłada nabycie bieglejszej umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych okolicznościach. Sprawność w wyjaśnianiu pomysłów, projektów, zainteresowań, snów i rozumienie płynności w wypowiedziach innych.
 • Poziom średnio-zaawansowany – Upper-Intermediate – Podręczniki oferują tu więcej słownictwa, dłuższe nagrania i wykorzystanie prawie wszystkich rodzajów czasów z kategorii czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Osoba na poziomie Upper-Intermediate rozumie i potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym dla swojego zawodu, nie gubi się w spontanicznej komunikacji, a jej wypowiedzi są bardzo złożone.
 • Poziom zaawansowany – Advanced – Trudne teksty, długie i bardzo szybkie wypowiedzi nie stanowią problemu. Język angielski jest opanowany i pozwala na pełną komunikację różnych okoliczności. Zdania konstruowane są niemal bez namysłu, obfitując w dużą ilość synonimów i konstrukcji gramatycznych.
 • Poziom mistrzowski – Mastery – Jest najwyższym poziomem znajomości języka angielskiego, zapewnia całkowitą swobodę posługiwania się nim. Na poziomie Mastery można umiejętnie czytać nawet najbardziej złożone teksty kultury oraz dokumenty, streszczać je płynnie, opracowywać i odkrywać nieoczywiste fakty – tak pisemnie, jak i w mowie.